Verwarmen met stookolie


Verwarmen met stookolie (oftewel mazout) gebeurt door 1,7 miljoen Belgische gezinnen.
Wil je in jouw woning verwarmen met stookolie? Dan moet je beschikken over een gekeurde olietank, een geschikte verwarmingsketel en enkele verwarmingslichamen.

Stookolietank

Neem een tank die iets groter is dan je gezinsituatie verlangt. Een doorsnee gezin verbruikt 2 000 tot 2 500 liter per jaar. Een tank van 3 000 liter is voor hen dus perfect.  Je kunt kiezen voor een bovengrondse opslag (in open lucht of in een binnenruimte) of een ondergrondse opslag (in volle grond of ontoegankelijke groeve).  De stookolietank of stookoliereservoir kan bestaan uit kunststof, metaal, prefab of een combinatie van deze materialen

Optitank

Het kwaliteitslabel Optitank garandeert je een kwaliteitsvolle en veilige opslag van stookolie. Er bestaan modulereservoirs uit kunststof en staal. Je kunt er één of meerdere installeren, zelfs in een kleine ruimte. Modulereservoirs zijn licht, compact en niet onderhevig aan corrosie.  Fabrikanten bieden je 10 jaar garantie. Die omvat gratis herstelling of vervanging en de dekking van eventuele gevolgschade. Een overzicht van de beschikbare modulereservoirs vind je op www.optitank.be

Stookolieketel labels

Kwaliteitslabels Optimaz en Optimaz-elite duiden op zuinige stookolieketel

Voordelen stookolie

  • Financieel aantrekkelijk
  • De stookolieprijs is transparant, wat je bestelt, betaal je ook.
  • Veiligheid:
    Geen ontploffingsgevaar, omdat het vlampunt van stookolie hoger is dan 55°C en die temperatuur komt nooit voor bij het behandelen, het vervoer en het gebruik.
  • Amper kans op CO-intoxicatie. Ruik je een ongewone geur, dan komt dat vaak door een slechte schoorsteenafvoer of door een onvolledige verbranding. Los die problemen op.
  • Overal beschikbaar
  • Comfortabel
  • Je kunt de temperatuur eenvoudig en precies afstellen.